TRUNG TÂM TIN HỌC

27 tháng 08, 2015

Trung tâm Tin Học, trực thuộc trường Đại học Đà Lạt, có hai phòng máy tính, một phòng máy tính ở nhà A24.1, có hơn 50 máy tính, một phòng máy ở nhà A11.202, có 40 máy tính. Chuyên phục vụ học và thực hành Tin học.
Top