TRUNG TÂM TIN HỌC

Trung tâm Tin Học, trực thuộc trường Đại học Đà Lạt, có hai phòng máy tính, một phòng máy tính ở nhà A24.1, có hơn 50 máy tính, một phòng máy ở nhà A11.202, có 40 máy tính. Chuyên phục vụ học và thực hành Tin học.

Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu từ các trường đại học

Top